Thursday, 11 April 2013

Akhlak yang baik

 Assalamualaikum  

Akhlak adalah satu sikap yang melekat dalam jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan perbuatan berdasarkan kemahuan dan pilihan manusia itu sendiri sama ada baik atau buruk, terpuji dan tercela. Akhlak tersebut melekat menjadi tabiat jiwa kerana dipengaruhi pendidikan baik dan buruk .

Apabila jiwa sesorang dididik dengan mengutamakan
kebaikan,kebenaran dan cinta kepada yang ma'ruf suka kepada kebaikan dan dilatih mencintai yang terpuji dan membenci yang tercela, maka sifat sifat tersebut menjadi tabiat bagi jiwa, yang melahirkan perbuatan perbuatan baik dengan mudah tanpa dipaksa. Dengan demikian orang tersebut dikatakan berakhlak mulia.

Orang yang berakhlak baik akan melahirkan perbuatan perbuatan yang terpuji tanpa mengalami kepayahan kerana sudah merupakan tabiatnya. Akhlak tersebut antara lain seperti adanya rasa malu, penyantun, teliti, sabar, tahan uji, dermawan, berani, adil, ihsan, akhlak akhlak utama lainnya dan kesempurnaan jiwanya.

Oleh yang demikian, apabila jiwa itu dibiarkan tidak didik dengan pendidikan yang layak baginya dan tidak diusahakan untuk menzahirkan unsur unsur kebaikan yang terpendam di dalamnya. Atau  dididk dengan pendidikan yang buruk, sehingga jiwa itu suka kepada yang buruk dan membenci yang baik, maka jiwa itu akan berperangai buruk. Dan kata kata serta perbuatan buruk akan muncul dari jiwa itu dengan mudah tanpa ada kepayahan. Dengan demikian jika dari dalam dirinys lahir perangai yang buruk dalam bentuk kata kata mahupun perbuatan, maka orang itu disebut berakhlak buruk. Akhlak yang buruk dan tercela itu ialah seperti khianat, dusta, keluh kesah, tidak sabar, tamak, bengis, kasar, keras kepala, jahat, keji, busuk hati dan sebagainya. 

Dengan demikian islam menyuruh umatnya untuk mendidik, menghormati dan berusaha menimbulkan akhlak yang baik dalam jiwa umat islam. 

Iman seseorang hamba itu diukur dengan keutamaan jiwanya dan islamnya diukur dengan kebaikan akhlaknya. Allah SWT memuji nabiNya kerana memiliki ahklak yang tinggi.


Allah berfirman;

  "Dan sesungguhnya kamu benar benar berbudi pekerti yang mulia"

(Qalam ayat 4) 

Dan Allah berfirman lagi;

  "Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah olah teman yang sangat setia"

(Fussilat ayat 34)

Kemudian firman Allah SWT;

   "Dan bersegeralah kamu kepada kemapunan dari Tuahanmu dan kepada syurga yangg luasnya  seluas langit dan bumi yang disediakan unutk orang orang yang bertakwa, (iaitu) orang orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang mahupun di waktu sempit dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang . Allah menyukai orang orang yang berbuat kebaikan"

(Al Imran ayat 133-134)

Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Nabi SAW bersabda;

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempernakan akhlak yang mulia"  

(Bukhari)

Rasulullah SAW menerangkan keutamaan akhlak yang baik dengan sabdanya;

"Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbanagan amal (mizan) dari akhlak yang baik" 

(Ahmad dan Abu Daud)

Dan sabda Nabi SAW;

"Kebajikan itu adalah akhlak yang baik" 

(Bukhari) 

Lalu Nabi SAW bersabda;

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya"

(Ahmad dan Abu Daud) 

Kemudian sbada Nabi SAW;

"Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kamu dan paling dekat majlisnya dengan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya" 

(Bukhari)

Nabi SAW ditanya pula tentang amal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga.

Nabi SAW menjawab;

"Takwa kepada Allah SWT dan akhlak yang baik" 

(Tirmizi dan sahih) 

Kemudian Nabi SAW bersabda;

"Sesungguhnya seseorang hamba yang berakhlak baik akan mencapai darjat dan kedudukan yang tinggi di akhirat, walaupun ibadahnya sedikit" 

(Tabrani)


Pendapat ulama tentang AKHLAK YANG BAIK 

Al Hassan berkata: "Akhlak yang baik adalah bermuka manis, dermawan dan tidak suka mengganggu".

Abdullah biin Mubarak berkata: "Akhlak yang baik terhimpun dalam tiga perkara iaitu, menjauhi yang haram, mengusahakan yang halal dan memberi masa lapang kepada keluarga.

Yang lain berkata: "Akhlak yang baik ialah dekat dengan orang dan baik sesama mereka". Yang lain berkata: "Akhlak yang baik ialah tidak menyakiti orang dan sabar terhadap orang mukmin" . Yang lainnya berkata: "Akhlak yang baik itu ialah tidak mementingkan sesuatu selain Allah".

Para ulama menyebutkan ciri ciri akhlak yang baik itu ialah: Memiliki rasa malu yang besar, sedikit berbuat kesalahan dan banyak berbuat kebaikan, benar ucapannya dan tidak banyak berbicara, selalu beramal dan sedikit berbuat kekeliruan, menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat, berbuat baik dalam pergaulan dan menghormati orang,bersikap sabar, banyak terima kasih, rela, penyantun, setia, dapat menahan diri, tidak suka mengutuk,memaki hamun, mengadu domba, mengumpat atau tergesa gesa, tidak pendendam, kedekut dan iri hati, manis muka dan ceria, cinta dan benci kerana Allah SWT, rela dan marah kerana Allah SWT. Itu semua merupakan ta'rif akhlak yang baik mengenai sifat sifatnya .

Syukran ala kulli shay' :)