Wednesday, 27 November 2013

Nilai sebuah Al Qur'an

 Nilai sebuah Al Qur'an terlalu mahal. Tidak mampu untuk ditukar ganti sekalipun seluruh langit dan bumi menjadi cagarannya .

   Sesiapa yang membacanya akan menambahkan iman, sesiapa yang memanhaminya akan merasai ketakjuban,sesiapa yang berpegang dengannya akan berjaya dan sesiapa yang mengkajinya akan bertemu rahsia agung. Demikianlah Al Qur'an.Keperibadiaan Al Qur'an .
  1. Membaca- Menambahkan ilmu 
  2. Memahami- berasa takjub 
  3. Berpegang- Berjaya dalam kehidupan 
  4. Mengkaji- Bertemu rahsia 

   Antara nilai paling agung sebuah Al Quran adalah ia merupakan sebuah kitab yang tidakada sebarang keraguan. Sebuah kitab yang 100% benar dan tepat. Tiada sebuah buku pun yang mampu mengungkapkan dan membuktikan bahawa bukunya adalah buku yang sunyi daripada sebarang kesilapan dan pencanggahan. Namun Al Quran, awal awal lagi telah mengisyhtiharkan bahawa ia merupakan sebuah kitab yang tiada keraguan padanya .


   Sama ada dalam membicarakan perkara yang telah lalu, perkara semasa atau perkara yang akan datang. Bahkan isi kandungan Al Qur'an jauh ke hadapan, wawasannya jelas. Sehingga kini, tiada satu fakta pun yang dapat mempertikaikan kewibawaan Al Quran. Benarlah penegasan Al Qur'an. 
ذلك لكتب لاريب فيه هدي للمتقين
Maksudnya: "Kitab Al Quran yang tidak ada sebarang keraguan padanya (tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya ) ia pula menjadi petunjuk bagi orang orang yang hendak bertaqwa."  Surah Al Baqarah ayat 2:2