Wednesday, 13 February 2013

Berselawat ke atas Rasulullah SAW

Banyakkanlah berselawat ke atas junjungan baginda Rasulullah SAW walau di mana jua kita berada, 

Firman Allah SWT dalam surah Al Ahzab ayat 56;


"Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya berselawat kepada Nabi. Hai orang orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya."


Rasulullah SAW bersabda;


"Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicitai olehnya daripada ia mencintai anaknya, ibu bapanya dan manusianya. "

(Hadis riwayat Ahmad,Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah) 

"Setiap doa adalah terhalang, sehingga berselawat ke atas Nabi SAW." 

(Hadis riwayat Ad-Dailami)

"Sesungguhnya seutama utama manusia (orang terdekat) dengan aku pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku" 

(Hadis riwayat An Nasaa'i dan Ibnu Hibban)

"Barang siapa berselawat kepadaku di sisi kuburku maka aku mendengarnya, barang siapa berselawat kepadaku dari jauh maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku dan ia dicukupkan urusan keduniaan dan keakhiratan dan kau sebagai saksi dan pembela baginya" 

(Hadis riwayat Al Baihaqi dan Al Khatib)

"Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali selawat dan Allah menghapus sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat kepadanya" 

(Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Al Hakim)

"Barang siapa berselawat kepadaku pada hari jumaat dua ratus selawat, maka diampuni baginya dosa dua ratus tahun."

(Hadis riwayat Ad-dailami)

"Barang siapa yang berselawat kepadaku dari umatku maka dicatat baginya sepuluh kebaikan dan dihapuskan darinya sepuluh dosa."
(Hadis riwayat Ibnu Hibban)

"Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku Azzawajalla maka dia (jibrail) berkata: Barang siapa yang mengucapkan selawat kepadaku dari umatmu, Allah SWT mencatat baginya sepuluh kebaikan dan menghapuskan darinya sepuluh dosadan mengangkat Allah baginya sepuluh darjat dan menolak Allah  atasnya (membalas) yang seumpamanya."
(Hadis riwayat Ahmad)

"Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (pengheningan jiwa pembersih dosa) bagimu."
(Hadis riwayat Ibnu Murdawaih)

"Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali."
(Hadis riwayat Muslim)

"Barang siapa berselawat kepadaku pada hari jumaat seratus kali maka ia datang pada hari kiamat dengan cahaya, sekiranya dibahagi antar makhluk semuanya maka cahaya itu akan memnuhinya."
(Hadis riwayat Abu Nu'aim) 

"Barang siapa berselawat kepadaku dalam sehari seratus kali, maka Allah mendatangkan baginya seratus hajat. tujuh puluh untuk akhirat dan tiga puluh untuk di duniannya."
Hadis riwayat Ibnu Najar dan Jabir)
"Barang siapa berselawat kepadaku dalam sehari sribu kali, maka ia tidak akan mati sehingga ia digembirakan dengan syurga."
(Hadis riwayat Abus Syaikh dari Anas)

"Hianalah hidung orang yang yang ketika disebutkan namaku, tidak membaca selawat kepadaku."
(Hadis riwayat Tirmidzi)

"Orang yang bakhil ialah yang diseburt namaku kepadanya lalu ia tidak mahu berselawat kepadaku."
(Hadis riwayat Tirmidzi)